top of page

2022

PRIVACYBELEID

INFORMATIE DIE AAN DE BELANGHEBBEND MOET WORDEN VERSTREKT

GEGEVENS VERZAMELD VAN HET GEGEVENSONDERWERP

(volgens artikel 13 van de AVG 2016/679)

 

BEHANDELING: GE02 - Klantenbeheer

 

Beste geïnteresseerde,

hieronder geven we u enkele informatie die u ter kennis moet brengen, niet alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook omdat transparantie en eerlijkheid jegens de belanghebbenden een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf is.

 

 

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens is Nevio Ciabattoni, die jegens u verantwoordelijk is voor het legitieme en correcte gebruik van uw persoonlijke gegevens en met wie u contact kunt opnemen voor informatie of verzoeken op de volgende adressen:

 

 

Gegevensbeheerder: Nevio Ciabattoni

Hoofdkantoor: Via Salvatore Quasimodo - 64013 Corropoli (TE)

Contacten en adressen:

 

Mobiele telefoon

342.0568468

E-mail

info@ilvillaggiodelre.it

Website

www.ilvillaggiodelre.it

 

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder uiteengezette doeleinden, samen met de rechtsgrondslag:

Doel

Verwerkte gegevens

Legale basis

Klantenmanagement

Belastingcode en andere persoonlijke identificatienummers; Naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare elementen; Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, enz.)

 

 

Uw gegevens kunnen naar verschillende ontvangers worden verzonden, zoals:

Adviseurs en freelancers in enkele of aanverwante vorm, Banken en kredietinstellingen, Bedrijven en ondernemingen (Bedrijven actief op het gebied van logistiek)

 

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo correct en transparant mogelijk worden verwerkt, moet u zich er naast deze informatie van bewust zijn dat:

  • De duur van de behandeling wordt als volgt bepaald: Behandeling met een vooraf bepaalde duur van 5 jaar

  • Startdatum behandeling: 13/03/2022

  • u hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens en om deze te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking die u aangaat te beperken of om u te verzetten tegen de verwerking ervan

  • als je toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden, heb je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken

  • heeft het recht om een klacht in te dienen bij de volgende toezichthoudende autoriteit: Garant voor de bescherming van persoonsgegevens

 

Bovendien,

 

de contractuele verplichting heeft om zijn gegevens te verstrekken, waarvan de afwezigheid moet worden beschouwd als een schending van de daarin vervatte clausules of de kennis van zijn persoonlijke gegevens een noodzakelijke vereiste is voor het realiseren van de schatting en het niet mogelijk zal zijn om verder te gaan met de contractuele bepaling bij het ontbreken daarvan

logo 3.png

(+39) 371.5403322

bottom of page