Dorpsregels

VERBLIJFSREGELS

MINDERJARIGEN: Minderjarigen worden alleen toegelaten onder begeleiding van ouders of wettelijke voogden. Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor de minderjarigen die aan hen zijn toevertrouwd voor de duur van het verblijf. Kinderen (of minderjarigen) moeten in de gemeenschappelijke ruimten en in het appartement onder toezicht staan van hun ouders, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor zowel hun gedrag als hun veiligheid, en de Directie wijst in dit verband elke verantwoordelijkheid af.

 

DIEREN: Eigenaars van huisdieren zijn verplicht hun dieren aan de leiband te houden in de gemeenschappelijke ruimtes en in de tuin van het Villaggio del Re. Er zij op gewezen dat de eigenaar van een hond altijd als enige verantwoordelijk is voor het welzijn, de controle en het beheer van het dier en zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk is voor schade of letsel aan personen, dieren of zaken, veroorzaakt door het dier zelf.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET VILLAGE: De huurder (gast) is verantwoordelijk tegenover de eigendommen van Villaggio del Re en derden voor alle schade die voortvloeit uit zijn gedrag tijdens het gebruik van het gehuurde goed en verklaart af te zien van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele verwondingen of ongelukken die zich kunnen voordoen tijdens zijn verblijf in het gehuurde goed. Voor alle juridische geschillen is de bevoegde rechtbank Teramo. De Directie van Villaggio del Re is ontheven van alle verantwoordelijkheid voor de volgende aspecten: - voor eventuele schade veroorzaakt door derden of voor niet verwijtbare onderbrekingen van de diensten; - voor elk tekort aan persoonlijke bezittingen en kostbaarheden of geld bewaard in het gehuurde goed (elke gast is verplicht zorgvuldigheid te betrachten bij het veilig bewaren van zijn eigen bezittingen).

 

ZWEMBAD: Kinderen moeten altijd begeleid worden door hun ouders en onder streng toezicht staan. De Directie wijst elke verantwoordelijkheid af. Elk gedrag dat in strijd is met de regels van de hygiëne is verboden. Het zwembad is niet uitgerust met een badmeester, dus het is verboden om het zwembad te gebruiken voor degenen die niet kunnen zwemmen en minderjarigen die niet begeleid worden door volwassenen. Wij houden van dieren, maar voor hun veiligheid en die van de zwemmers, zijn dieren niet toegestaan in het zwembad. Gelieve een douche te nemen of eventueel uw voeten af te spoelen alvorens het zwembad binnen te gaan, dit omwille van de hygiëne en de netheid van het zwembad zelf. U kunt gebruik maken van de douche bij het zwembad.

 

AANVAARDING VAN DE REGELS: De reservering impliceert de aanvaarding en de naleving van alle punten van dit reglement. Het personeel van de Residentie is bevoegd toe te zien op de naleving van dit reglement en niet-naleving ervan te melden aan de Directie.
In geval van ernstige niet-naleving van het reglement of van een van de punten ervan, heeft de Directie het onbetwistbare recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, iedereen te verwijderen die het reglement niet naleeft of zich gedraagt op een manier die schade of hinder kan veroorzaken aan personen of zaken.